Ինչ ենք անում
Աղետների կառավարում
Իրականացված ծրագրեր
Հայկական Կարմիր խաչի ընկերության...

Հայկական Կարմիր խաչի ընկերության կարողությունների զարգացում մարզերում

Հայկական Կարմիր խաչի ընկերության կարողությունների զարգացում մարզերում

Հայկական Կարմիր խաչի ընկերության կողմից 2011թ. օգոստոս - դեկտեմբեր ամիսներին Մեծ Բրիտանիայի միջազգային զարգացման դեպարտամենտի (DFID) ֆինանսավորմամբ իրականացվեց «ՀԿԽԸ կարողությունների զարգացում մարզերում» ծրագիրը:

Ծրագրի նպատակն էր հզորացնել ՀԿԽԸ մարզային մասնաճյուղերից որևէ մեկը` ներգրավելով նոր կամավորների աղետների ռիսկի նվազեցման (ԱՌՆ) ոլորտում: Կամավորներին ՀԿԽԸ-ի և ԱՌՆ գործունեության մեջ ինտեգրելու նպատակով կազմակերպվել է դասընթաց խոցելիության և կարողությունների գնահատման (ԽԿԳ) և ԱՌՆ հիմնահարցերի վերաբերյալ:
Դասընթացի ավարտին մշակվել է գործողությունների պլան` առաջիկա երեք ամիսների համար: Այնուհետև, ըստ պլանի, կամավորները սկսել են իրենց գործունեությունը` որպես թիրախ ընտրված Շիրակի մարզի Վարդաքար համայնքում: Կամավորները համայնքին սպառնացող վտանգները և դրանց նկատմամբ խոցելիության աստիճանը բացահայտելու նպատակով իրականացրել են ԽԿԳ և, ամփոփելով գնահատման արդյունքները, մշակել ԽԿԳ զեկույց, որն իր մեջ ներառում է համայնքի ռիսկային գոտիների քարտեզ:

Համայնքի դպրոցում իրականացվել են նաև աղետների վերաբերյալ իրազեկման մակարդակի բարձրացմանն ուղղված լայնածավալ դասնըթացներ, այնուհետև` տարհանում և մանկական վիկտորինա - մրցույթ:
Հանդիպումների և ԱՌՆ նյութերի բաշխման ու հանրային վայրերում դրանց տեղակայման միջոցով բարձրացվեց նաև համայնքի բնակչության իրազեկման մակարդակը:Հայկական Կարմիր խաչի ընկերության կողմից 2011թ. օգոստոս - դեկտեմբեր ամիսներին Մեծ Բրիտանիայի միջազգային զարգացման դեպարտամենտի (DFID) ֆինանսավորմամբ իրականացվեց «ՀԿԽԸ կարողությունների զարգացում մարզերում» ծրագիրը:

Ծրագրի նպատակն էր հզորացնել ՀԿԽԸ մարզային մասնաճյուղերից որևէ մեկը` ներգրավելով նոր կամավորների աղետների ռիսկի նվազեցման (ԱՌՆ) ոլորտում: Կամավորներին ՀԿԽԸ-ի և ԱՌՆ գործունեության մեջ ինտեգրելու նպատակով կազմակերպվել է դասընթաց խոցելիության և կարողությունների գնահատման (ԽԿԳ) և ԱՌՆ հիմնահարցերի վերաբերյալ: Դասընթացի ավարտին մշակվել է գործողությունների պլան` առաջիկա երեք ամիսների համար: Այնուհետև, ըստ պլանի, կամավորները սկսել են իրենց գործունեությունը` որպես թիրախ ընտրված Շիրակի մարզի Վարդաքար համայնքում: Կամավորները համայնքին սպառնացող վտանգները և դրանց նկատմամբ խոցելիության աստիճանը բացահայտելու նպատակով իրականացրել են ԽԿԳ և, ամփոփելով գնահատման արդյունքները, մշակել ԽԿԳ զեկույց, որն իր մեջ ներառում է համայնքի ռիսկային գոտիների քարտեզ:

Համայնքի դպրոցում իրականացվել են նաև աղետների վերաբերյալ իրազեկման մակարդակի բարձրացմանն ուղղված լայնածավալ դասնըթացներ, այնուհետև` տարհանում և մանկական վիկտորինա - մրցույթ:
Հանդիպումների և ԱՌՆ նյութերի բաշխման ու հանրային վայրերում դրանց տեղակայման միջոցով բարձրացվեց նաև համայնքի բնակչության իրազեկման մակարդակը: