Ինչ ենք անում
Ընթացիկ ծրագրեր
Հայաստանում ամենախոցելի սիրիացի փախստականների...

Հայաստանում ամենախոցելի սիրիացի փախստականների կենսաապահովման աջակցություն

 

Հայկական Կարմիր խաչի ընկերությունը 2017թ. մայիսից դեկտեմբերն ընկած ժամանակահատվածում Ավստրիական Կարմիր խաչի ընկերության և Ավստրիական ՛Նեյբր Ին Նիդ՛ հիմնադրամի ֆինանսավորմամբ իրականացնում է ՛Հայաստանում ամենախոցելի սիրիացի փախստականների կենսաապահովման աջակցություն՛ ծրագիրը:

 

Ծրագրի շրջանակներում հատուկ չափորոշիչներով ընտրված 220 կարիքավոր ընտանիքների՝ շուրջ 1000 մարդու, երկու անգամ կտրամադրվի աջակցություն կանխիկ գումարի տեսքով: Ծրագիրը նպատակ ունի նպաստել Սիրիայի քաղաքացիական պատերազմի հետևանքով Հայաստան տեղափոխված սիրիահացիների կենսապայմանների բարելավմանը և առաջնային կարիքների (բժշկական ծախսեր, բնակարանային վարձեր, սնունդ, հագուստ և այլն) բավարարմանը: