Ինչ ենք անում
ՊԱՏՐԱՍՏ ԼԻՆԵԼ ԱՐՁԱԳԱՆՔԵԼՈՒՆ. ԱՐԴԻԱԿԱՆԱՑՎԱԾ...

ՊԱՏՐԱՍՏ ԼԻՆԵԼ ԱՐՁԱԳԱՆՔԵԼՈՒՆ. ԱՐԴԻԱԿԱՆԱՑՎԱԾ ՊԱՏՐԱՍՏՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ ԵՒ ԱՐՁԱԳԱՆՔՄԱՆ ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՀԱՐԱՎԱՅԻՆ ԿՈՎԿԱՍՈՒՄ ¦ ԾՐԱԳԻՐ

ՊԱՏՐԱՍՏ ԼԻՆԵԼ ԱՐՁԱԳԱՆՔԵԼՈՒՆ. ԱՐԴԻԱԿԱՆԱՑՎԱԾ ՊԱՏՐԱՍՏՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ ԵՒ ԱՐՁԱԳԱՆՔՄԱՆ ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՀԱՐԱՎԱՅԻՆ ԿՈՎԿԱՍՈՒՄ ¦ ԾՐԱԳԻՐ

Եվրահանձնաժողովի մարդասիրական օգնության և քաղաքացիական պաշտպանության վարչության ֆինանսավորմամբ և Դանիական, Ավստրիական ու Իսլանդական Կարմիր խաչերի համաֆինանսավորմամբ ՀԿԽԸ-ն իրականացնում է «Պատրաստ լինել արձագանքելուն. արդիականացված պատրաստվածություն եւ արձագանքման կարողություններ Հարավային Կովկասում» ծրագիրը` Երևանում, Տավուշի, Գեղարքոինիքի, Վայոց Ձորի և Սյունիքի մարզերում: Այն մեկնարկել է 2019 թվականի հունվարի 1-ին և շարունակվելու է մինչև 2020 թվականի դեկտեմբերի 31-ը: 

 

Ծրագրի նպատակն է նպաստել Հայաստանի բնակչության պաշտպանության համակարգերի պատրաստվածության մակարդակի բարձրացմանը, բնակչության պաշտպանության եւ հումանիտար օգնության դերակատարների միջեւ համագործակցությունն ընդլայնելու միջոցով:

 

Ծրագրի նպատակին հասնելու համար կազմակերպվում են գործողություններ հետևյալ հիմնական ուղղություններով՝

 

  • բարելավել արտակարգ իրավիճակների պատրաստվածությունը` արձագանքման թիմերի միջոցով:
  • բարելավել արտակարգ իրավիճակների արձագանքման կենտրոնների (ԱԻԱԿ) գործառույթները՝ արտակարգ իրավիճակներում կամավորներին վերահսկելու, ղեկավարելու, տնօրինելու եւ տեղակայելու նպատակով:
  • արձագանքման կարողությունների փորձարկում, որը գնահատվում է բնակչության պաշտպանության  շահագրգիռ կողմերի եւ տեղական իշխանությունների հետ միասին՝ համագործակցության եւ հրամանատարական կառույցների արդյունավետությամբ
  • գումարային օժանդակությունը որպես հումանիտար օգնություն ինտեգրել արձագանքման ծրագրերում
  • ՀԿԽԸ-ի կարողությունների բարձրացում, ժամանակին եւ արդյունավետ կերպով արձագանքելու տարածաշրջանում աղետների հետեւանքով տուժած մարդկանց հոգեկան առողջության եւ սոցիալական կարիքներին:
  • հզորացնել տարածաշրջանային համագործակցությունը եւ համակարգումը `աղետների հետ կապված սոցիալ-հոգեբանական ոլորտում:

 

Ծրագրի հիմնական թիրախ հանդիսանում են ՀԿԽԸ Երևանի, Տավուշի, Գեղարքունիքի, Վայոց Ձորի և Սյունիքի մարզերի արձագանքման թիմերը, ինչպես նաև բնակչության պաշտպանության ոլորտում համագործակցող կառույցները: