Ինչ ենք անում
Ընթացիկ ծրագրեր
Արտակարգ իրավիճակներում առողջապահական...

Արտակարգ իրավիճակներում առողջապահական խնդիրների նկատմամբ տեղական համայնքների դիմակայունության բարձրացում Հարավային Կովկասում

Արտակարգ իրավիճակներում առողջապահական խնդիրների նկատմամբ տեղական համայնքների դիմակայունության բարձրացում Հարավային Կովկասում

Աղետները, ճգնաժամերը և այլ արտակարգ իրավիճակները հաճախ զգալի ազդեցություն են ունենում մարդկանց առողջության վրա՝ նաև դառնալով մահվան պատճառ։

Ծրագիրը, որն իրականացվելու է Տավուշի, Սյունիքի, Վայոց ձորի մարզերում և Երևանում, նպատակ ունի բարձրացնելու համայնքների դիմակայունությունը՝ բնակչության առողջության վրա աղետների և արտակարգ իրավիճակների բացասական ազդեցությունը և հետևանքները նվազեցնելու համար, ինչպես նաև բարելավելու համաճարակներին դիմակայելու, առաջին օգնության, հոգեբանական աջակցության կարողությունները։

Ծրագրի շնորհիվ հանրապետության ամենախոցելի համայնքները կզարգացնեն առողջապահական ռիսկերը և արտակարգ իրավիճակների ու աղետների հետևանքները կառավարելու կարողությունները։ Հայկական Կարմիր խաչի ընկերության կամավորները, ինչպես նաև տեղական ինքնակառավարման մարմինների ներակայացուցիչները նույնպես նոր գիտելիքներ ձեռք կբերեն աղետների և ճգնաժամերի առողջապահական հետևանքներին արձագանքելու ոլորտում։

 Դրան հասնելու համար կիրականացվեն հետևյալ գործողությունները

  •  կարողությունների կառուցմանն ուղղված բազմասեկտոր համայնքակենտրոն գործողություններ,
  • համայնքային սանիտարահամաճարակային հսկողության համակարգեր,
  • աղետներին արագ արձագանքելու նպատակով արտակարգ իրավիճակների ժամանակ անհրաժեշտ առողջապահական պարագաների պահուստային ֆոնդեր,
  • տեղական առողջապահական մարմիններին աջակցելու նպատակով միջազգային Առողջապահական կանոնակարգերի իրականացման և միջոլորտային համակարգման մեխանիզմները բարելավելու քաղաքականության մշակում։

 «Արտակարգ իրավիճակներում առողջապահական խնդիրների  նկատմամբ տեղական համայնքների դիմակայունության բարձրացում Հարավային Կովկասում» ծրագիրն իրականացվելու է 2019 թվականի հոկտեմբերից մինչև 2020 թվականի սեպտեմբեր ամիսը` ԱՄՆ ՄԶԳ ֆինանսավորմամբ և Կարմիր խաչի և Կարմիր մահիկի ընկերությունների միջազգային ֆեդերացիայի (ԿԽՄՖ) հետ  համագործակցությամբ։