Ինչ ենք անում
Ընթացիկ ծրագրեր
Հայաստանի Հանրապետությունում տուբերկուլոզի և...

Հայաստանի Հանրապետությունում տուբերկուլոզի և ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի դեմ պայքարի ուժեղացում

Հայաստանի Հանրապետությունում տուբերկուլոզի և ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի դեմ պայքարի ուժեղացում
 • Ֆինանսավորումը՝ Գլոբալ հիմնադրամ
 • Իրականացումը՝    Երևան և ՀՀ մարզեր
 • Թիրախային խումբ՝ արտահիվանդանոցային պայմաններում բուժում ստացող ՏԲ հիվանդներ, աշխատանքային միգրանտներ
 • Նպատակը՝  Երևանում և ՀՀ մարզերում ՏԲ հիվանդներին սոցիալ-հոգեբանական աջակցության տրամադրում և խարանի և խտրականության նվազեցում, ՏԲ հիվանդների բուժման հետևողականության բարձրացում, ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի նոր դեպքերի հայտնաբերում աշխատանքային միգրանտների շրջանում
 • Տևողությունը՝   08.01.2020թ. – 31.12.2020թ.

«Հայաստանի Հանրապետությունում տուբերկուլոզի և ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի դեմ պայքարի ուժեղացում» ծրագրի շրջանակներում իրականացվում է.

 • Երևանում և ՀՀ մարզերում ՀԿԽԸ կամավորների, սոցիալական աշխատողների և հոգեբանների կողմից սոցիալ-հոգեբանական աջակցության տրամադրում ՏԲ հիվանդներին և նրանց ընտանիքի անդամներին:
 • Բուժման ցածր հետևողականություն ունեցող ՏԲ հիվանդների հետ հանդիպումների կազմակերպում՝ բուժման հետևողականությունը բարձրացնելու նպատակով:
 •  Համայնքային առաջնորդների, բուժաշխատողների հետ համագործակցության շրջանակներում համայնքային հանդիպումների կազմակերպում՝ ուղղված խարանի և խտրականության նվազեցմանը:
 •  Բարեհաջող ելքով բուժումն ավարտած ՏԲ հիվանդների համար վերածնունդի միջոցառման կազմակերում:
 •  ՏԲ հիվանդների կոնտակտավորների համար ֆլուրոգրաֆիկ հետազոտությունների կազմակերպում:
 • ՀԿԽԸ վերապատրաստում անցած կամավորների միջոցով միգրանտների շրջանում ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀի վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրում և ուղղորդում հետազոտման: