Videos

  Videos

  May 8 - 150 years of humanitarian action of Red Cross - Yerevan
  May 8 - 150 years of humanitarian action of Red Cross - Yerevan
  22.05.2013
  Stop AIDS: Armenian Red Cross Society and Dorians
  Stop AIDS: Armenian Red Cross Society and Dorians
  19.04.2013
  Առաջին օգնություն - Ողնաշարի վնասվածքներ
  Առաջին օգնություն - Ողնաշարի վնասվածքներ
  26.03.2013
  Social Support and Health Care
  Social Support and Health Care
  31.01.2018
  ARCS 95
  ARCS 95
  18.06.2017
  My Red Cross Story _ Angelina Srapyan (Armenian)
  My Red Cross Story _ Angelina Srapyan (Armenian)
  18.06.2014
  My Red Cross Story - Rimma (English)
  My Red Cross Story - Rimma (English)
  02.06.2014
  ՀԿԽԸ Որոնում ծառայություն
  ՀԿԽԸ Որոնում ծառայություն
  23.12.2013
  Օգնել ես կարող եմ, դու կարող ես, մենք կարող ենք
  Օգնել ես կարող եմ, դու կարող ես, մենք կարող ենք
  29.08.2017
  ARCS Humanitarian aid for affected by hail communities in Armavir Region - English version
  ARCS Humanitarian aid for affected by hail communities in Armavir Region - English version
  26.09.2013
  Առաջին օգնություն` ավտովթարների դեպքում
  Առաջին օգնություն` ավտովթարների դեպքում
  26.03.2012
  Առաջին օգնություն - Օձի կծած
  Առաջին օգնություն - Օձի կծած
  25.03.2013
  • May 8 - 150 years of humanitarian action of Red Cross - Yerevan
  • Stop AIDS: Armenian Red Cross Society and Dorians
  • Առաջին օգնություն - Ողնաշարի վնասվածքներ
  • Social Support and Health Care
  • ARCS 95
  • My Red Cross Story _ Angelina Srapyan (Armenian)
  • My Red Cross Story - Rimma (English)
  • ՀԿԽԸ Որոնում ծառայություն
  • Օգնել ես կարող եմ, դու կարող ես, մենք կարող ենք
  • ARCS Humanitarian aid for affected by hail communities in Armavir Region - English version
  • Առաջին օգնություն` ավտովթարների դեպքում
  • Առաջին օգնություն - Օձի կծած