Գործադիր կոմիտե

Գործադիր կոմիտեի կառուցվածքը

Աննա Եղիազարյան
Աննա Եղիազարյան
Գլխավոր քարտուղար
+374 (60) 62 50 50
Նազելի Կիրակոսյան
Նազելի Կիրակոսյան
Կազմակերպության զարգացման բաժնի վարիչ
+374 (60) 62 50 57
+374 (60) 62 50 57
Քրիստինա Իսպիրյան
Քրիստինա Իսպիրյան
Սոցիալ-առողջապահական բաժնի վարիչ
+374 (60) 625061
+374 (60) 625061
arcs-health
arcs-health
Սերգեյ Սահակյան
Սերգեյ Սահակյան
Աղետների կառավարման բաժնի վարիչ
+374 (60) 62 50 58
+374 (60) 62 50 58
Զարա Խուդոյան
Զարա Խուդոյան
Առաջին օգնության բաժնի վարիչ
+374 (60) 62 50 56
+374 (60) 62 50 56
Հասմիկ Խաչատրյան
Հասմիկ Խաչատրյան
Բնակչության տեղաշարժի բաժնի վարիչ
+374 (60) 62 50 63
+374 (60) 62 50 63
Հայարփի Կարապետյան
Հայարփի Կարապետյան
Որոնման բաժնի վարիչ
+374 (60) 62 50 66
+374 (60) 62 50 66
Մարիանա Հարությունյան
Մարիանա Հարությունյան
Միջազգային կապերի բաժնի վարիչ
+374 (60) 62 50 54
+374 (60) 62 50 54
Նունե Գրիգորյան
Նունե Գրիգորյան
Լրատվական և լուսաբանման բաժնի վարիչ
+374 (60) 62 50 60
+374 (60) 62 50 60
Կատարինա Վարդանյան
Կատարինա Վարդանյան
Երիտասարդական, կամավորության և անդամակցության բաժնի վարիչ
+374 (60) 62 50 59
+374 (60) 62 50 59
 Նվարդ Մինասյան
Նվարդ Մինասյան
Ռեսուրսների հայթայթման պատասխանատու
+374 (60) 62 50 64
+374 (60) 62 50 64
Մարիամ Կնյազյան
Մարիամ Կնյազյան
Գլխավոր հաշվապահ
+374 (60) 62 50 55
+374 (60) 62 50 55