Գործադիր կոմիտե

Գործադիր կոմիտեի կառուցվածքը

Աննա Եղիազարյան
Աննա Եղիազարյան
Գլխավոր քարտուղար
+374 (60) 62 50 50
Սուսաննա Հարությունյան
Սուսաննա Հարությունյան
Կազմակերպության զարգացման բաժնի վարիչ
+374 (60) 62 50 57
+374 (60) 62 50 57
Սերգեյ Սահակյան
Սերգեյ Սահակյան
Աղետների կառավարման բաժնի վարիչ
+374 (60) 62 50 58
+374 (60) 62 50 58
Հասմիկ Խաչատրյան
Հասմիկ Խաչատրյան
Բնակչության տեղաշարժի բաժնի վարիչ
+374 (60) 62 50 63
+374 (60) 62 50 63
Զարա Խուդոյան
Զարա Խուդոյան
Առաջին օգնության բաժնի վարիչ
+374 (60) 62 50 56
+374 (60) 62 50 56
Գայանե Աթոյան
Գայանե Աթոյան
Որոնման բաժնի վարիչ
+374 (60) 62 50 66
+374 (60) 62 50 66
Մարիանա Հարությունյան
Մարիանա Հարությունյան
Միջազգային կապերի բաժնի վարիչ
+374 (60) 62 50 54
+374 (60) 62 50 54
Նունե Գրիգորյան
Նունե Գրիգորյան
Լրատվական և լուսաբանման բաժնի վարիչ
+374 (60) 62 50 60
+374 (60) 62 50 60
Կատարինա Վարդանյան
Կատարինա Վարդանյան
Երիտասարդական, կամավորության և անդամակցության բաժնի վարիչ
+374 (60) 62 50 59
+374 (60) 62 50 59
Մարիամ Կնյազյան
Մարիամ Կնյազյան
Գլխավոր հաշվապահ
+374 (60) 62 50 55
+374 (60) 62 50 55
Աննա Գևորգյան
Աննա Գևորգյան
Ռեսուրսների մոբիլիզացման պատասխանատու
+374 (60) 62 50 64
+374 (60) 62 50 64