Ռեսուրսների մոբիլիզացման ուղղության նպատակն է խթանել ՀԿԽԸ ռեսուրսների մոբիլիզացման և ֆոնդահայթայթման ակտիվությունները, զարգացնել աշխատակազմի և կամավորների կարողությունները պոտենցիալ համագործակիցների և դոնորների հետ ներգրավվելու նպատակով, հիմնել կարճաժամկետ և երկարաժամկետ համագործակցություններ տեղական և միջազգային հովանավորների հետ:

ՌՄ թիմը նաև ներգրավված է անդամակցության և անհատական հանգանակությունների խթանման գործընթացում, հանգանակության տուփերի տեղադրման աշխատանքներում, ինչպես նաև հանրային տեղեկացվածության բարձրացման և ֆոնդահայթայթման արշավներ կազմակերպելու մեջ: 

Ֆոնդահայթայթման ակցիաներ

Դիտել բոլորը
ՆՎԻՐԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ