Ինչ ենք անում
Իրականացված ծրագրեր
Ռեսուրսների մոբիլիզացման զարգացում

Ռեսուրսների մոբիլիզացման զարգացում

Ռեսուրսների մոբիլիզացման զարգացում

Ծրագրի անվանում: Ռեսուրսների մոբիլիզացման զարգացում

Ֆինանսավորող: Ամերիկյան Կարմիր խաչ

Տևողություն: Հուլիս 2016-Հուլիս 2017

Ծրագրի նպատակն էր մեծացնել ՀԿԽԸ ռեսուրսների մոբիլիզացման արդյունավետությունը:

 

Ենթանպատակ 1. Հիմնել/ բարելավել ներկայիս և պոտենցիալ դոնորների հետ հաղորդակցումը

-       ՀԿԽԸ գործունեության մասին կորպորատիվ դոնորների իրազեկվածության բարձրացում

-       Ռեսուրսների մոբիլիզացման գործընթացում ՏՏ գործիքների կիրառության կարողությունների բարձրացում

 

Ենթանպատակ 2. Մեծացնել դոնորների ներգրավվածությունը ՀԿԽԸ գործունեության մեջ

-       Դոնորների հետաքրքրվածության մեծացում

-       Հանրային ռեսուրսների մոբիլիզացում (մարդկային, տեխնիկական, ֆինանսական)

-       ՀԿԽԸ աշխատակազմի և կամավորների կարողությունների զարգացում