2014թ. իրականացված կազմակերպության կարողությունների ինքնագնահատման արդյունքների հիման վրա մշակված Կազմակերպության զարգացման 2015-2019 ծրագրին հետևելով, ՀԿԽԸ շարունակում է ջանքեր գործադրել իր կարողությունների զարգացման ուղղությամբ:

Իրականացված ծրագրեր

Դիտել բոլորը