ՈՎ ԵՆՔ ՄԵՆՔ
Առաքելությունը և նպատակը

    Առաքելությունը և նպատակը

    Առաքելությունը
    Նվազեցնել ազգաբնակչության խոցելիությունը մարդասիրության ուժի մոբիլիզացմամբ: Նախապատրաստվել դիմակայելու այն իրավիճակներին, որոնք կարող են ազգաբնակչության խոցելիության պատճառ դառնալ: Ցուցաբերել անհրաժեշտ օգնություն` սատարելով սոցիալ-տնտեսական ծանր պայմաններում գտնվող մարդկանց:


    Նպատակը
    Կազմակերպության հիմնական նպատակն է կանխարգելել և թեթևացնել մարդային տառապանքները` անկախ ազգությունից, ռասսայական, սեռային, դասակարգային պատկանելությունից, կրոնական և քաղաքական հայացքներից: