Մասնաճյուղեր
Կոտայքի մարզային մասնաճյուղ

  Կոտայքի մարզային մասնաճյուղ

   

   


  Հայկական Կարմիր խաչի ընկերությունը (ՀԿԽԸ)՝ հետևելով իր մարդասիրական առաքելությանը, ձգտում է մշտապես լինել ամենախոցելիների կողքին՝ հնարավորինս բավարարելու նրանց մարդասիրական կարիքներն ու մեղմելու տառապանքները:


  Սոցիալ-հոգեբանական աջակցություն հանրակացարանաբնակ միայնակ ծերերին

  Հայկական Կարմիր խաչի ընկերության  Կոտայքի մարզային մասնաճյուղը իրականացնում է   «Սոցիալ-հոգեբանական աջակցություն հանրակացարանաբնակ միայնակ ծերերին» ծրագիրը: Այն ուղղված է հանրակացարանաբնակ  միայնակ  ծերերի  սոցիալական ներգրավվածությանը, հասարակության ինտեգրմանը  և տնային պայմանների բարելավմանը:

   

  Ծրագրում ընդգրկված են 63 շահառու, (33-ը  Հրազդան քաղաքից, 30՝ Աբովյանից):

   

  Մարզային մասնաճյուղի վեց կամավոր,  շաբաթը մեկ անգամ  այցելում են շահառու տարեցներին, օգնում տնային գործերում, կազմակերպում սոցիալական և մշակութային միջոցառումներ: Երեք ամիսը մեկ անգամ տարեցներին տրվում  են սննդի փաթեթներ և հիգիենիկ պարագաններ:

   

  «Խարանի և խտրականության նվազեցում և սոցիալ-հոգեբանական աջակցություն» 

    85 տուբերկուլյոզով հիվանդ

  • Սոցիալ-հոգեբանական աջակցություն բուժումն ընդհատած հիվանդներին

  • Խտրականության վերաբերյալ զրույցներ հիվանդների, հարազատների և բուժօգնության առաջնային օղակի ներկայացուցիչների հետ

  Սննդի աջակցություն և ՀԿԽԸ մասնաճյուղերի կարողությունների զարգացում Հայաստանի մարզերում

  Հայկական Կարմիր խաչի ընկերությունը՝ Շվեյցարական կարմիր խաչի աջակցությամբ սննդի աջակցության ծրագիր է իրականացնում Արագածոտն, Արարատ, Տավուշ, Կոտայք  մարզերում։ Կոտայքի 70 միայնակ անապահով տարեց ամեն ամիս սննդային փաթեթ են ստանում Հայկական Կարմիր խաչի ընկերության կողմից:


  Մարդասիրական արժեքների տարածում

  Տարեկան 650 ուսանող և աշակերտ

  Նպատակն է բնակչության, հատկապես՝ երիտասարդության շրջանում, տարածել մարդասիրական գաղափարները, ներգրավել նոր ռեսուրսներ ու կամավորներ, ընդլայնել գործընկերների ցանկը:

  •  մարզի քաղաքների ու գյուղերի դպրոցներում և ուսումնական հաստատություններում Կարմիր խաչի հիմնարար սկզբունքների ու պատմության լուսաբանման աշխատանքներ,

  • թեմատիկ միջոցառումներ՝ խաղեր ու մրցույթներ: