Մասնաճյուղեր
Շիրակի մարզային մասնաճյուղ

  Շիրակի մարզային մասնաճյուղ

  Հայկական Կարմիր խաչի ընկերությունը (ՀԿԽԸ)՝ հետևելով իր մարդասիրական առաքելությանը, ձգտում է մշտապես լինել ամենախոցելիների կողքին՝ հնարավորինս բավարարելու նրանց մարդասիրական կարիքներն ու մեղմելու տառապանքները։

   

  Շիրակի մարզում ՀԿԽԸ-ն աջակցում է`

  • միայնակ առավել խոցելի տարեցներին

  • երեխաներին ու երիտասարդներին

  • անհայտ կորածների ընտանիքներին

  • անապահով  ընտանիքներին

  • խոցելի համայնքներին                                                                                                                                                          

  • տուբերկուլյոզով հիվանդներին

    

  Համայնքային ինտեգրացված տնային խնամք և առողջ երկարակեցություն

  100 միայնակ անկողնային տարեց՝ ք. Գյումրիից

   

  • պրոֆեսիոնալ բուժքույրական խնամք (3 բուժքույր)

  • տնային խնամողի (6 տնային խնամող) և կամավորների (11 կամավոր) աջակցություն

  • խնամքի համար անհրաժեշտ սարքավորումներ, հիգիենիկ պարագաներ

  • Ակտիվ երկարակեցության գործողությունների նախաձեռնող խմբեր 10 համայնքներում

   

  Խարանի և խտրականության նվազեցում և սոցիալ-հոգեբանական աջակցություն

  38 տուբերկուլյոզով հիվանդ

   

  • Սոցիալ-հոգեբանական  աջակցություն բուժումն ընդհատած հիվանդներին

  •Խտրականության վերաբերյալ զրույցներ հիվանդների, հարազատների և բուժօգնության առաջնային օղակի ներկայացուցիչների հետ

    

  Մարդասիրական արժեքների տարածում

  Տարեկան 2800-3000 ուսանող և աշակերտ

   

  Նպատակն է բնակչության, հատկապես՝ երիտասարդության շրջանում, տարածել մարդասիրական

  գաղափարները, ներգրավել նոր ռեսուրսներ ու կամավորներ, ընդլայնել գործընկերների ցանկը:

   

  • Շիրակի մարզի քաղաքների ու գյուղերի դպրոցներում և ուսումնական հաստատություններում Կարմիր խաչի հիմնարար սկզբունքների ու պատմության լուսաբանման աշխատանքներ,

  • թեմատիկ միջոցառումներ՝ խաղեր ու մրցույթներ:

   

   Սոցիալ-հոգեբանական աջակցություն անհայտ կորածների ընտանիքներին

  12 Անհայտ կորածի  ընտանիք

   

  • Մանրամասն տվյալների հավաքագրում անհայտ կորած անձանց վերաբերյալ

  • Խորհրդատվական հանդիպումների կազմակերպում բժիշկների, իրավաբանների, մարզային և տեղական իշխանությունների սոցիալական ծառայությունների ներկայացուցիչների հետ

  • Մասնագիտական դասընթացների կազմակերպում ընտանիքների անդամների համար

  • Մշակութային միջոցառումների կազմակերպում

   

  Աղետների ռիսկերի կառավարում/Համայնքների դիմակայունության բարձրացում

   

  • Աղետներին և արտակարգ իրավիճակներին հրատապ և արդյունավետ արձագանք՝ կարիքների գնահատում, մարդասիրական օգնության տրամադրում

  • Համայնքային կամավորական արձագանքման թիմերի ստեղծում, արձագանքման հանդերձանքի և գույքի տրամադրում

  • Ուսուցիչների և աշակերտների ուսուցում

  • Դպրոցներում տարհանումների և վարժանքների կազմակերպում

  • Դպրոցներում տարհանման նշանների տեղադրում

  • Աղետների ռիսկերի նվազեցման վերաբերյալ իրազեկման բարձրացում

  • Աջակցություն համայնքների սելավատարերի կառուցմանը և վերանորոգմանը

   

  Մեր գործընկերներն են Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի երևանյան գրասենյակը, Կարմիր խաչի և կարմիր մահիկի միջազգային ֆեդերացիան, Շվեյցարական, Մոնակոյի, Դանիական Ավստրիական Կարմիր խաչերը, Եվրամիությունը, Գլոբալ ֆոնդը, ՀՀ Առողջապահության և Արտակարգ իրավիճակների նախարարությունները, ՏԱԿ ՊՈԱԿ-ը, տեղական ինքնակառավարման մարմիններ, անհատ բարերարներ։