Array ( [label] => Ինչ ենք անում [uri] => /what-we-do.html [id] => 42 [content] => 0 ) 1
Ինչ ենք անում
Array ( [label] => «Կառուցենք անվտանգ տեղական համայնքներ Հարավային Կովկասում» ծրագիր երկրորդ փուլ [uri] => /what-we-do/disaster-management/disaster_implemented_projects/building-safer-local-communities-in-south-caucasus-project-secon.html [id] => 144 [content] => 1 ) 1
«Կառուցենք անվտանգ տեղական համայնքներ...

«Կառուցենք անվտանգ տեղական համայնքներ Հարավային Կովկասում» ծրագիր երկրորդ փուլ

 «Կառուցենք անվտանգ տեղական համայնքներ Հարավային Կովկասում» ծրագիր երկրորդ փուլ

Հայկական Կարմիր խաչի ընկերությունը 2012 թ-ի հունիսից մինչև 2013 թ-ի նոյեմբերը իրականացրել է «Կառուցենք անվտանգ տեղական համայնքներ Հարավային Կովկասում» ծրագրի երկրորդ փուլը: Ծրագիրն իրականացվել է Եվրահանձնաժողովի մարդասիրական օգնության և քաղաքացիական պաշտպանության գլխավոր վարչության, Դանիական, Ավստրիական և Իսլանդական Կարմիր խաչերի համաֆինանսավորմամբ: Ծրագրի անցկացման համար, որպես թիրախ ընտրվել էին Շիրակի մարզի 14 գյուղական համայնքներ, 65 դպրոցներ, ընդհանուր 88780 մարդ: Թիրախային համայնքներ էին` Առափի, Սառնաղբյուրի, Անուշավանի, Փանիկի, Մեծ Մանթաշի, Նոր Կյանքի, Բենիամինի, Ազատանի, Պեմզաշենի, Շիրակի, Կապսի, Քեթիի, Մեծ Սեպասարի և Արեգնադեմի համայնքները:

Ծրագրի հիմնախնդիրն էր` հզորացնել թիրախային խոցելի համայնքների դիմակայունությունը աղետներին նախապատրաստվելու, կանխարգելելու և արձագանքելու հարցում Հայկական Կարմիր Խաչի ընկերության` Աղետների ռիսկի նվազեցման համայնքային մոդելի ամփոփման և վավերացման /հաստատման/ միջոցով:

Ծրագրի արդյունքներն են`

1.Նախկին թիրախ համայնքների պատրաստվածության և արձագանքման կարողությունները ամրապնդվել են և ընդլայնվել/փոխանցվել են նոր /հավելյալ համայնքներ` հնարավորություն տալով տեղական բնակչությանը ավելի լավ պատրաստված լինելու և արձագանքելու բնական աղետներին:

1.1.Կազմակերպվել են թարմացման/որակավորման դասընթացներ 9 գործող, ինչպես նաև կազմակերպվել են դասընթացներ 5 նոր համայնքային աղետների նախապատրաստման և արձագանքման կամավորական թիմերի համար (ՀԱՆԱԿԹ), որպես համայնքային մակարդակում աղետին առաջին արձագանքողներ:
1.2.Կազմակերպվել են 10 մարզային / համայնքային ուսումնական վարժանքներ մարզային և տեղական իշխանությունների, ինչպես նաև մարզային փրկարար ծառայության հետ համատեղ:
1.3.Թարմացվել/մշակվել է աղետների նախապատրաստման և կանխարգելման գործողությունների պլանը 9 գործող և 5 նոր համայնքներում:
1.4.Թարմացվել /իրականացվել է <
1.5.Թարմացվել/իրականացվել է Խոցելիության և կարողությունների գնահատում 9 գործող և 5 նոր համայնքներում:
1.6.Կազմակերպվել են հավասարը հավասարի միջև փորձի փոխանակում և աջակցել նոր ՀԱՆԱԿԹ –ին գործող ՀԱՆԱԿԹ –ի օգնությամբ` դաշտային վարժանքների, թիմերի միջև փոխանակման այցելությունների և իրենց համայնքների մոտակայքում գտնվող փրկարար/հրշեջ ջոկատներ այցելելու միջոցով:

2.Առավել տարածված տեղական աղետների և կլիմայի հավանական փոփոխության ազդեցության վերաբերյալ իրազեկման մակարդակը աճել է թիրախ համայնքներում և համայնքի բնակչությունը գիտի, թե ինչպես նվազեցնել իրենց ընտանիքների և դպրոցական միջավայրի խոցելիությունը բնական աղետների նկատմամբ:

2.1.Թարմացվել, խմբագրվել և տպագրվել են առկա ԱՌՆ ոլորտի տեղեկատվական, հաղորդակցության և կրթական (ՏՀԿ) նյութերը:
2.2.Կազմակերպվել է 65 դպրոցներից 150 վերապատրաստված ուսուցիչների համար թարմացման դասընթաց, ինչպես նաև 80 նոր ուսուցիչների համար հրահանգչային դասընթաց:
2.3.Աջակցել են ուսուցիչներին` կազմակերպել թարմացման դասընթաց 14.930 աշակերտների համար, ինչպես նաև կազմակերպվել է դասընթաց 7.040 նոր աշակերտների համար 65 դպրոցներում` ոչ ֆորմալ հետդպրոցական գործողությունների միջոցով: Կազմակերպվել է մրցույթ տեղական և մարզային մակարդակով որոշվել են Աղետի լավագույն ընտանեկան պլանները:
2.4.Կազմակերպվել են սեմինարներ կլիմայի փոփոխության/ կենցաղի պաշտպանության գործողությունների վերաբերյալ թիրախ 14 համայնքներում:
2.5.Աջակցել են տեղական իշխանություններին և համապատասխան նախարարություններին` վերանայելու դպրոցների տարահանման պլանը և համատեղ իրականացնվել են դպրոցներում տարահանման վարժանքներ:

3. Մշակված <> ամփոփվեց և վավերացվեց /հաստատվեց/ Ազգային ընկերության և հիմնական գործընկերների շրջանակում:

3.1.Կազմակերպվել են <>, <>, ինչպես նաև <>, <>, <> և <> թեմաներով տարածաշրջանային դասընթացներ Կարմիր Խաչի աշխատակիցների, կամավորների և հիմնական շահագրգիռ կողմերի համար:
3.2.Իրականացվել են փոքրածավալ կանխարգելման ծրագրեր թիրախ համայնքներում տեղական իշխանությունների և համայնքի բնակչության հետ համատեղ:
3.3.Կազմակերպվել են եռամսյակային կլոր սեղան հանդիպումներ գործընկերների հետ թիրախ մարզում` քննարկվել են համայնքի ԱԿ/ԱՌՆ ոլորտի հարցերը, Հյոգոյի գործողությունների ծրագիրը, ինչպես նաև մշակվել են առաջարկություններ ինտեգրելու ԱՌՆ մարզային և տեղական զարգացման և/կամ տարեկան պլաններում:
3.4.Կազմակերպվել է սեմինար ամփոփվել և հաստատվել/վավերացվել/ են <> բոլոր շահագրգիռ կողմերի հետ համատեղ:

4.Աղետների ռիսկի նվազեցման և կլիմայի փոփոխության վերաբերյալ հանրային իրազեկման մակարդակը բարձրացել է:

4.1.Թարմացվել և բաշխվել են աղետների կառավարման թեմայով տեղեկատվական բրոշյուրներ, պաստառներ և պլակատներ:
4.2.Մշակվել/թարմացվել է Ազգային ընկերությունների հաղորդակցության ռազմավարությունը:
4.3.Կազմակերպվել են հրապարակային միջոցառումներ նվիրված ԱՌՆ միջազգային օրվան:

5.Համագործակցությունը Հարավային Կովկասում հզորացվեց և ողջ ծրագրի քաղած դասերը հավաքագրվեցին և լուսաբանվեցին տեղական, ազգային, տարածաշրջանային ու միջազգային մակարդակներում շահագրգիռ գործընկերների շրջանում` ամրապնդելով գիտելիքների փոխանակումը:

5.1.Կազմակերպվել են ծրագրի մեկնարկի, ինչպես նաև միջանկյալ և վերջնական արդյունքների, քաղած դասերի լուսաբանման համար մամլո ասուլիսներ ԱՌՆ ոլորտի գործընկերների հետ համատեղ:
5.2.Մշակվել են «Լավագույն փորձեր և դասեր» զեկույց, ինչպես նաև «ԱՌՆ համայնքային մոդել» և բաշխվել տեղական, ազգային, տարածաշրջանային և միջազգային հիմնական գործընկերներին` կլոր սեղանների, միջազգային կոնֆերանսների ու ԿԽ և ԿՄ գործընկերների միջև փոխանակման այցելությունների ընթացքում:
5.3.Կազմակերպվել են եռամսյակային կոնֆերանսներ կոնսորցիումի գործընկերների և այլ համապատասխան ԿԽ և ԿՄ շահառուների միջև Skype-ի միջոցով:
5.4.Կազմակերպվել են Հարավային Կովկասի ղեկավար/վերահսկող հանձնաժողովի և համագործակցության հանդիպումներ` Կենտրոնական Ասիայի և Կովկասյան տարածաշրջանի ԿԽ և ԿՄ ընկերությունների մասնակցությամբ:
5.5.Հարավային Կովկասում գործընկերների հետ համատեղ կազմակերպվել է տարածաշրջանային սեմինար քաղած դասերի վերաբերյալ:

ՆՎԻՐԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ