Ինչ ենք անում
Իրականացված ծրագրեր
ՄԻԱՎ-ի կանխարգելումը Լոռու մարզի ԹՆՕ-երի...

ՄԻԱՎ-ի կանխարգելումը Լոռու մարզի ԹՆՕ-երի շրջանում ծրագիր

ՄԻԱՎ-ի կանխարգելումը Լոռու մարզի ԹՆՕ-երի շրջանում ծրագիր

Ֆինանսավորումը՝  Գլոբալ Ֆոնդ

Իրականացումը՝    ՀՀ  Լոռու մարզ

Թիրախային խումբ՝ Ներերակային թմրամիջոցներ օգտագործողներ

Նպատակը՝  Նվազեցնել  ներերակային թմրամիջոցներ օգտագործողների խոցելիությունը ՄԻԱՎ-ի նկատմամբ

 Տևողությունը՝   01.11.2012թ. – 30.09.2015թ.

 «ՄԻԱՎ-ի նվազեցումը Լոռու մարզի Թմրամիջոցների Ներերակային Օգտագործողների (ԹՆՕ) շրջանում» ծրագրի շրջանակներում ԹՆՕ-ներն ստանում են միանգամյա օգտագործման ներարկիչներ, պահպանակներ, ալկոհոլային խծուծներ և խորհրդատվություն, ինչպես նաև կամավոր խորհրդատվության և ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ տեստավորման ուղեգրում.

  • ԹՆՕ-ներին ապահովել մաքուր ներերակային միջոցներով, պահպանակներով, ալկոհոլային խծուծներով, դրանով իսկ նվազագույնի հասցնել ՄԻԱՎ-ի, հեպատիտի, և այլ վարակների տարածումը, որոնք փոխանցվում են արյան կամ սեռական ճանապարհով,
  • Կապ հաստատել ԹՆՕ-ների հետ և տեղեկացնել նրանց առողջության պահպանման, ՄԻԱՎ-ի, սեռավարակների կանխարգելման և բուժման հնարավորությունների մասին,
  • ԹՆՕ-ների իրավունքները պաշտպանելու համար և խարանն ու խտրականությունը նվազեցնելու նպատակով իրականացնել շահերի պաշտպանություն: