Ինչ ենք անում
Իրականացված ծրագրեր
ՄԻԱՎ-ի կանխարգելումը Հայաստանում

ՄԻԱՎ-ի կանխարգելումը Հայաստանում

ՄԻԱՎ-ի կանխարգելումը Հայաստանում

Ֆինանսավորումը՝  Ամերիկյան Կարմիր խաչ

Իրականացումը՝    Երևան, Գյումրի, Վանաձոր

Թիրախային խումբ՝ 15-23 տարեկան երիտասարդներ/ ուսանողներ

Նպատակը՝  Նվազեցնել 15-23 տարեկան երիտասարդների/ ուսանողների խոցելիությունը ՄԻԱՎ-ի նկատմամբ

Տևողությունը՝   01.07.2014թ. – 30.06.2015թ.

Հիմնական գործողությունները՝

1. Նվազեցնել 15-23 տարեկան երիտասարդների/ ուսանողների  և գաղթած ընտանիքներից  երիտասարդ զույգերի խոցելիությունը ՄԻԱՎ-ի նկատմամբ

  •  Անվտանգ վարքագծի ձևավորումը 15-23 տարեկան երիտասարդների/ ուսանողների  և գաղթած ընտանիքներից  երիտասարդ զույգերի շրջանում ՄԻԱՎ-ի կանխարգելման ոլորտում
  • ՄԻԱՎ-ով ապրող մարդկանց նկատմամբ խարանի  և խտրականության  նվազեցումը երիտասարդների շրջանում

2. Ուժեղացնել ՀԿԽԸ-ի ռեսուրսների ներուժն ու զարգացումը ՄԻԱՎ-ի կանխարգելման ոլորտում

  •  Ուժեղացնել և զարգացնել ՀԿԽԸ-ի տեխնիկական հնարավորություները չորս հիմնական ոլորտներում

 - Ծրագրի կառավարում

- Կամավորների կառավարում

- Գիտելիքների կառավարում և ռեսուրսների մոբիլիզացիա

- Առողջ ապրելակերպի խթանում

  •  ՀԿԽԸ-ի կամավորական շարժման զարգացում և ուժեղացում