Ինչ ենք անում
Իրականացված ծրագրեր
Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ՏԲ...

Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ՏԲ հիվանդներին հոգեբանական աջակցության տրամադրում

Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ՏԲ հիվանդներին հոգեբանական աջակցության տրամադրում
  • Ֆինանսավորումը՝ Գլոբալ հիմնադրամ
  • Իրականացումը՝    Երևան և ՀՀ մարզեր
  • Թիրախային խումբ՝ արտահիվանդանոցային փուլում բուժում ստացող ՏԲ հիվանդներ
  • Նպատակը՝ Երևանում և ՀՀ մարզերում ՏԲ հիվանդներին հոգեբանական աջակցության տրամադրում
  • Տևողությունը՝   08.01.2018թ. – 30.01.2019թ.
  • «Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ՏԲ հիվանդներին հոգեբանական աջակցության տրամադրում» ծրագրի շրջանակներում Երևանում և ՀՀ մարզերում վերապատրաստում անցած ՀԿԽԸ կամավորների կողմից հոգեբանական աջակցության տրամադրում, խմբային աշխատանքների կազմակերպում հիվանդների և նրանց ընտանիքների անդամների հետ: