Ինչ ենք անում
Իրականացված ծրագրեր
Խարանի և խտրականության նվազեցում և...

Խարանի և խտրականության նվազեցում և սոցիալ-հոգեբանական աջակցություն

Խարանի և խտրականության նվազեցում և սոցիալ-հոգեբանական աջակցություն
 • Ֆինանսավորումը՝  Գլոբալ հիմնադրամ
 • Իրականացումը՝    Երևան և ՀՀ մարզեր
 • Թիրախային խումբ՝  արտահիվանդանոցային փուլում բուժում ստացող ՏԲ հիվանդներ
 • Նպատակը՝  Երևանում և ՀՀ մարզերում ՏԲ հիվանդներին սոցիալ-հոգեբանական աջակցության տրամադրում և խարանի և խտրականության նվազեցում, ՏԲ հիվանդների բուժման հետևողականության բարձրացում
 • Տևողությունը՝   01.02.2019թ. – 30.12.2019թ.
 • «Խարանի և խտրականության նվազեցում և սոցիալ-հոգեբանական աջակցություն» ծրագրի շրջանակներում իրականացվում է.
 •  Երևանում և ՀՀ մարզերում ՀԿԽԸ կամավորների, սոցիալական աշխատողների և հոգեբանների կողմից սոցիալ-հոգեբանական աջակցության տրամադրում ամբուլատոր փուլում գտնվող ՏԲ հիվանդներին և նրանց ընտանիքի անդամներին
 • Բուժման ցածր հետևողականություն ունեցող ՏԲ հիվանդների հետ անհատական մասնագիտական խորհրդատվության տրամադրում՝ բուժման արդյունավետությունը բարձրացնելու նպատակով:
 •  Համայնքային առաջնորդների, բուժաշխատողների հետ համագործակցությամբ կազմակերպվել են իրազեկվածության բարձրացմանն ուղղված համայնքային հանդիպուներ:
 • Բարեհաջող ելքով բուժումն ավարտած ՏԲ հիվանդների համար կազմակերպվել են վերածնունդի միջոցառումներ:
 • ՏԲ հիվանդների կոնտակտավորների համար կազմակերպվել են ֆլուրոգրաֆիկ հետազոտություններ:
 • «ՏԲ-ի դեմ պայքարի համաշխարհային օրվան» նվիրված իրազեկման միջոցառում է կազմակերպվել::