Մասնաճյուղեր
Վայոց Ձորի մարզային մասնաճյուղ

  Վայոց Ձորի մարզային մասնաճյուղ

  Հայկական Կարմիր խաչի ընկերությունը (ՀԿԽԸ)՝  հետևելով իր մարդասիրական առաքելությանը, ձգտում է մշտապես լինել ամենախոցելիների կողքին՝ հնարավորինս բավարարելու նրանց մարդասիրական կարիքներն ու մեղմելու տառապանքները։

  Վայոց ձորի մարզում ՀԿԽԸ-ն աջակցում է․

  • միայնակ առավել խոցելի տարեցներին
  • երեխաներին ու երիտասարդներին
  • անհայտ կորածների ընտանիքներին
  • անապահով  ընտանիքներին
  • խոցելի համայնքներին
  • տուբերկուլյոզով հիվանդներին

   

  Սննդի աջակցություն միայնակ տարեցներին

  70 անապահով տարեց                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

  2018թ նոյեմբերից Եղեգնաձորի 70 անապահով տարեց ամեն ամիս սննդային փաթեթ է ստանում Հայկական Կարմիր խաչի ընկերության կողմից։ Այն պարունակում է բրինձ, շաքարավազ, մակարոն, ձեթ և այլ սննդամթերք։

   

   

  Ս ո ց ի ա լ - հ ո գ ե բ ա ն ա կ ա ն  ա ջ ա կ ց ո ւ թ յ ո ւ ն

  անհայտ կորածների ընտանիքներին

  6 Անհայտ կորածի ընտանիք

  • Մանրամասն տվյալների հավաքագրում անհայտ կորած անձանց վերաբերյալ
  • Աջակցություն ընտանիքներին լուծելու իրենց սոցիալական, առողջական և իրավաբանական  խնդիրները
  • Խորհրդատվական հանդիպումների կազմակերպում բժիշկների, իրավաբանների, մարզային և տեղական իշխանությունների սոցիալական ծառայությունների ներկայացուցիչների հետ
  • Դասընթացների կազմակերպում ընտանիքների անդամների համար
  • Մշակութային միջոցառումների կազմակերպում

   

  Խարանի և խտրականության նվազեցում

  և սոցիալ-հոգեբանական աջակցություն

  17 տուբերկուլյոզով հիվանդ

   

  • Սոցիալ- հոգեբանական աջակցությունը բուժումն ընդհատած հիվանդներին
  • Խտրականության վերաբերյալ զրույցներ հիվանդների, հարզատների և բուժօգնության առաջնային օղակի ներկայացուցիչների հետ

   

   

  Աղետների կառավարում և արձագանքում

  Արձագանքման թիմի 12 անդամ

  արտակարգ իրավիճակներին պատրաստվածության բարելավում՝ արձագանքման թիմերի ստեղծման միջոցով,

  արտակարգ իրավիճակների արձագանքման կենտրոնի գործառույթների բարելավում՝ արտակարգ իրավիճակներում կամավորներին վերահսկելու, ղեկավարելու, տնօրինելու եւ տեղակայելու նպատակով:

   

   

  Փախստականների պաշտպանություն և տնտեսական ինտեգրում

  ՀՀ-ում ապաստան հայցողներին և փախստականներին առաջնային մարդասիրական և իրավաբանական խորհրդատվության տրամադրում,

  Փախստական և տեղահանված ընտանիքներին ՝ եկամտաբերության խթանման նպատակով իրականացվող ինքնազբաղվածության աջակցություն՝ գործիքների տեսքով

                                                                                                                                                        

  Մարդասիրական արժեքների տարածում

  Տարեկան 1000 ուսանող և աշակերտ

  Նպատակն է բնակչության, հատկապես՝ երիտասարդության շրջանում, տարածել մարդասիրական գաղափարները, ներգրավել նոր ռեսուրսներ ու կամավորներ, ընդլայնել գործընկերների ցանկը:

   

  • Շիրակի մարզի քաղաքների ու գյուղերի դպրոցներում և ուսումնական հաստատություններում Կարմիր խաչի հիմնարար սկզբունքների ու պատմության լուսաբանում,
  • թեմատիկ միջոցառումներ՝ խաղեր ու մրցույթներ:

   Մեր գործընկերներն են Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի պատվիրակությունը Հայաստանում, Կարմիր խաչի և Կարմիր մահիկի միջազգային ֆեդերացիան, Շվեյցարական, Դանիական և Ավստրիական Կարմիր խաչերը, Եվրամիությունը, ՄԱԿ ՓԳՀ,  Գլոբալ ֆոնդը, ՀՀ Առողջապահության և Արտակարգ իրավիճակների նախարարությունները, ՏԱԿ ՊՈԱԿ-ը, տեղական ինքնակառավարման մարմինները, կորպորատիվ հատվածի ներկայացուցիչներ և անհատ բարերարներ։