Մասնաճյուղեր
Վայոց Ձորի մարզային մասնաճյուղ

  Վայոց Ձորի մարզային մասնաճյուղ

  Հայկական Կարմիր խաչի ընկերությունը (ՀԿԽԸ)՝  հետևելով իր մարդասիրական առաքելությանը, ձգտում է մշտապես լինել ամենախոցելիների կողքին՝ հնարավորինս բավարարելու նրանց մարդասիրական կարիքներն ու մեղմելու տառապանքները։

  Վայոց ձորի մարզում ՀԿԽԸ-ն աջակցում է․

  • միայնակ առավել խոցելի տարեցներին
  • երեխաներին ու երիտասարդներին
  • անհայտ կորածների ընտանիքներին
  • անապահով  ընտանիքներին
  • խոցելի համայնքներին
  • տուբերկուլյոզով հիվանդներին

   

   

  Համայնքային ինտեգրացված տնային խնամք և առողջ ծերացում (2020 թվականից)

   

  100 միայնակ անկողնային տարեց

  Պրոֆեսիոնալ բուժքույրական խնամք

  Տնային խնամողի և կամավորների աջակցություն

  Խնամքի համար անհրաժեշտ սարքավորումներ, հիգիենիկ պարագաներ

  Ակտիվ երկարակեցության գործողությունների նախաձեռնող խմբեր համայնքներում

   

   

  Սննդի աջակցություն միայնակ տարեցներին

  70 անապահով տարեց                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                2018թ նոյեմբերից Եղեգնաձորի 70 անապահով տարեց ամեն ամիս սննդային փաթեթ է ստանում Հայկական Կարմիր խաչի ընկերության կողմից։ Այն պարունակում է բրինձ, շաքարավազ, մակարոն, ձեթ և այլ սննդամթերք։  

  Սոցիալ-հոգեբանական աջակցություն անհայտ կորածների ընտանիքներին

  անհայտ կորածների ընտանիքներին

  6 Անհայտ կորածի ընտանիք

  • Մանրամասն տվյալների հավաքագրում անհայտ կորած անձանց վերաբերյալ
  • Աջակցություն ընտանիքներին լուծելու իրենց սոցիալական, առողջական և իրավաբանական  խնդիրները
  • Խորհրդատվական հանդիպումների կազմակերպում բժիշկների, իրավաբանների, մարզային և տեղական իշխանությունների սոցիալական ծառայությունների ներկայացուցիչների հետ
  • Դասընթացների կազմակերպում ընտանիքների անդամների համար
  • Մշակութային միջոցառումների կազմակերպում

   

  Խարանի և խտրականության նվազեցում

  և սոցիալ-հոգեբանական աջակցություն

  17 տուբերկուլյոզով հիվանդ

   

  • Սոցիալ- հոգեբանական աջակցությունը բուժումն ընդհատած հիվանդներին
  • Խտրականության վերաբերյալ զրույցներ հիվանդների, հարզատների և բուժօգնության առաջնային օղակի ներկայացուցիչների հետ

   

   


  Աղետների կառավարում և արձագանքում

  Արձագանքման թիմի 12 անդամ

  արտակարգ իրավիճակներին պատրաստվածության բարելավում՝ արձագանքման թիմերի ստեղծման միջոցով,

  արտակարգ իրավիճակների արձագանքման կենտրոնի գործառույթների բարելավում՝ արտակարգ իրավիճակներում կամավորներին վերահսկելու, ղեկավարելու, տնօրինելու եւ տեղակայելու նպատակով:

   

   

  Փախստականների պաշտպանություն և տնտեսական ինտեգրում

  ՀՀ-ում ապաստան հայցողներին և փախստականներին առաջնային մարդասիրական և իրավաբանական խորհրդատվության տրամադրում,

  Փախստական և տեղահանված ընտանիքներին ՝ եկամտաբերության խթանման նպատակով իրականացվող ինքնազբաղվածության աջակցություն՝ գործիքների տեսքով

                                                                                                                                                        

  Մարդասիրական արժեքների տարածում

   

  Տարեկան 1000 ուսանող և աշակերտ

  Նպատակն է բնակչության, հատկապես՝ երիտասարդության շրջանում, տարածել մարդասիրական գաղափարները, ներգրավել նոր ռեսուրսներ ու կամավորներ, ընդլայնել գործընկերների ցանկը:

  Շիրակի մարզի քաղաքների ու գյուղերի դպրոցներում և ուսումնական հաստատություններում Կարմիր խաչի հիմնարար սկզբունքների ու պատմության լուսաբանում,

  թեմատիկ միջոցառումներ՝ խաղեր ու մրցույթներ:

   

  Մեր գործընկերներն են Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի պատվիրակությունը Հայաստանում, Կարմիր խաչի և Կարմիր մահիկի միջազգային ֆեդերացիան, Շվեյցարական, Դանիական և Ավստրիական Կարմիր խաչերը, Եվրամիությունը, ՄԱԿ ՓԳՀ,  Գլոբալ ֆոնդը, ՀՀ Առողջապահության և Արտակարգ իրավիճակների նախարարությունները, ՏԱԿ ՊՈԱԿ-ը, տեղական ինքնակառավարման մարմինները, կորպորատիվ հատվածի ներկայացուցիչներ և անհատ բարերարներ։