Array ( [label] => Մասնաճյուղեր [uri] => /branches.html [id] => 82 [content] => 0 ) 1
Մասնաճյուղեր
Array ( [label] => Վայոց Ձորի մարզային մասնաճյուղ [uri] => /branches/arcs-vayots-dzor-regional-branch.html [id] => 9 ) 1
Վայոց Ձորի մարզային մասնաճյուղ

  Վայոց Ձորի մարզային մասնաճյուղ

  Հայկական Կարմիր խաչի ընկերությունը (ՀԿԽԸ)՝  հետևելով իր մարդասիրական առաքելությանը, ձգտում է մշտապես լինել ամենախոցելիների կողքին՝ հնարավորինս բավարարելու նրանց մարդասիրական կարիքներն ու մեղմելու տառապանքները։

  Վայոց ձորի մարզում ՀԿԽԸ-ն աջակցում է․

  • միայնակ առավել խոցելի տարեցներին
  • երեխաներին ու երիտասարդներին
  • անհայտ կորածների ընտանիքներին
  • անապահով  ընտանիքներին
  • խոցելի համայնքներին
  • տուբերկուլյոզով հիվանդներին
  • Քովիդ-19 համավարակի ժամանակ մեկուսացվածներ

   

   

  Համայնքային ինտեգրացված տնային խնամք և առողջ ծերացում (2020 թվականից)

   

  67 միայնակ  տարեցներ և հաշմանդամություն ունեցող անձինք

   

  պրոֆեսիոնալ բուժքույրական խնամք (2 բուժքույր)

  • տնային խնամողի (2 տնային խնամող) և կամավորների (8 կամավոր) աջակցություն

  • խնամքի համար անհրաժեշտ սարքավորումներ, հիգիենիկ պարագաներ

  • Ակտիվ երկարակեցության գործողությունների նախաձեռնող խմբեր 2 համայնքներում

   

  Սննդի աջակցություն միայնակ տարեցներին

  70 անապահով տարեց                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                2018թ նոյեմբերից Եղեգնաձորի 70 անապահով տարեց ամեն ամիս սննդային փաթեթ է ստանում Հայկական Կարմիր խաչի ընկերության կողմից։ Այն պարունակում է բրինձ, շաքարավազ, մակարոն, ձեթ և այլ սննդամթերք։  

  Սոցիալ-հոգեբանական աջակցություն անհայտ կորածների ընտանիքներին

  անհայտ կորածների ընտանիքներին

  6 Անհայտ կորածի ընտանիք

  • Մանրամասն տվյալների հավաքագրում անհայտ կորած անձանց վերաբերյալ
  • Աջակցություն ընտանիքներին լուծելու իրենց սոցիալական, առողջական և իրավաբանական  խնդիրները
  • Խորհրդատվական հանդիպումների կազմակերպում բժիշկների, իրավաբանների, մարզային և տեղական իշխանությունների սոցիալական ծառայությունների ներկայացուցիչների հետ
  • Դասընթացների կազմակերպում ընտանիքների անդամների համար
  • Մշակութային միջոցառումների կազմակերպում

   

  Խարանի և խտրականության նվազեցում

  և սոցիալ-հոգեբանական աջակցություն

  17 տուբերկուլյոզով հիվանդ

   

  • Սոցիալ- հոգեբանական աջակցությունը բուժումն ընդհատած հիվանդներին
  • Խտրականության վերաբերյալ զրույցներ հիվանդների, հարզատների և բուժօգնության առաջնային օղակի ներկայացուցիչների հետ

   

   


  Աղետների կառավարում և արձագանքում

  Արձագանքման թիմի 12 անդամ

  արտակարգ իրավիճակներին պատրաստվածության բարելավում՝ արձագանքման թիմերի ստեղծման միջոցով,

  արտակարգ իրավիճակների արձագանքման կենտրոնի գործառույթների բարելավում՝ արտակարգ իրավիճակներում կամավորներին վերահսկելու, ղեկավարելու, տնօրինելու եւ տեղակայելու նպատակով:

   

   

  Փախստականների պաշտպանություն և տնտեսական ինտեգրում

  ՀՀ-ում ապաստան հայցողներին և փախստականներին առաջնային մարդասիրական և իրավաբանական խորհրդատվության տրամադրում,

  Փախստական և տեղահանված ընտանիքներին ՝ եկամտաբերության խթանման նպատակով իրականացվող ինքնազբաղվածության աջակցություն՝ գործիքների տեսքով

                                                                                                                                                        

  Մարդասիրական արժեքների տարածում

   

  Տարեկան 1000 ուսանող և աշակերտ

  Նպատակն է բնակչության, հատկապես՝ երիտասարդության շրջանում, տարածել մարդասիրական գաղափարները, ներգրավել նոր ռեսուրսներ ու կամավորներ, ընդլայնել գործընկերների ցանկը:

  Շիրակի մարզի քաղաքների ու գյուղերի դպրոցներում և ուսումնական հաստատություններում Կարմիր խաչի հիմնարար սկզբունքների ու պատմության լուսաբանում,

  թեմատիկ միջոցառումներ՝ խաղեր ու մրցույթներ:

   

  Մեր գործընկերներն են Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի պատվիրակությունը Հայաստանում, Կարմիր խաչի և Կարմիր մահիկի միջազգային ֆեդերացիան, Շվեյցարական, Դանիական և Ավստրիական Կարմիր խաչերը, Եվրամիությունը, ՄԱԿ ՓԳՀ,  Գլոբալ ֆոնդը, ՀՀ Առողջապահության և Արտակարգ իրավիճակների նախարարությունները, ՏԱԿ ՊՈԱԿ-ը, տեղական ինքնակառավարման մարմինները, կորպորատիվ հատվածի ներկայացուցիչներ և անհատ բարերարներ։ 

   

   

  Արձագանք Քովիդ-19 համավարակին

  Միայնակ և անժառանգ կենսաթոշակառուներ, հաշմանդամություն ունեցող անձինք, սիրիահայեր, մանկատան շրջանավարտներ, տուն ինտերնատների շահառուներ, ցուցումով ինքնամեկուսացվածներ, ականներից տուժածներ, խոցելի ընտանիքներ

   սննդի և հիգիենիկ պարագաների 448 փաթեթ

   ՆՎԻՐԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ