Array ( [label] => Ինչ ենք անում [uri] => /what-we-do.html [id] => 42 [content] => 0 ) 1
Ինչ ենք անում
Array ( [label] => «Կառուցենք անվտանգ և կայուն համայնքներ» ծրագրի 2-րդ փուլ [uri] => /what-we-do/disaster-management/disaster_implemented_projects/building-safe-and-resilient-communities-project-workplan.html [id] => 193 [content] => 1 ) 1
«Կառուցենք անվտանգ և կայուն համայնքներ» ծրագրի...

«Կառուցենք անվտանգ և կայուն համայնքներ» ծրագրի 2-րդ փուլ

«Կառուցենք անվտանգ և կայուն համայնքներ» ծրագրի 2-րդ փուլ

Ավստրիական և Շվեյցարական Կարմիր խաչերի և Ավստրիական զարգացման գործակալության ֆինանսական աջակցությամբ ՀԿԽԸ-ն իրականացնում է “Կառուցենք անվտանգ և կայուն համայնքներ”ծրագրի 2-րդ փուլը` Երևան, Վանաձոր և Ստեփանավան քաղաքներում, ինչպես նաև Լոռու մարզի 8 գյուղական համայնքներում: Այն մեկնարկել է 2015 թվականի դեկտեմբերի 1-ին և շարունակվելու է մինչև 2018 թվականի դեկտեմբերի 1-ը:

 

 Ծրագիրը նպատակ ունի նվազեցնել Հայաստանի գյուղական և քաղաքային համայնքների բնակչության` աղետների նկատմամբ խոցելիությունը և ամրապնդել  կարողությունները դիմակայելու վտանգավոր երևույթներին:

  Ծրագրի նպատակին հասնելու համար կազմակերպվում են գործողություններ հետևյալ հիմնական ուղղություններով՝

 

  •  Աջակցել գյուղական և քաղաքային համայնքներին հզորացնելու իրենց աղետների ռիսկի կառավարման կարողությունները՝ ելնելով խոցելիության գնահատման վերլուծության արդյունքներից և համապատասխան զարգացման պահանջներից:
  • Ամրապնդել ՀԿԽԸ, այլ ՀԿ-ների և պետական մարմինների հետ համակարգումը և համագործակցությունը ի շնորհիվ համատեղ գործողությունների, քարոզչության և գիտելիքի/ փորձի փոխանակման:
  • Զարգացնել ՀԿԽԸ  գործառնական գիտելիքները և կազմակերպական կարողությունները  ԱՌՆ ծրագրերը ընդլայնելու համար:

 

 

Ծրագրի հիմնական թիրախ հանդիսանում են թիրախային 10 համայնքների թվով մոտ 131000 բնակչությունը, ինչպես նաև Երևանի և թիրախ համայնքների 58 թիրախ դպրոցների թվով մոտ 28000 աշակերտներ:

ՆՎԻՐԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ