Ինչ ենք անում
Բնակչության տեղաշարժ

Հայկական Կարմիր խաչի ընկերությունը (ՀԿԽԸ) Բնակչության տեղաշարժի (ԲՏ) ուղղության շրջանակներում իրականացնում է ՀՀ-ում ապաստան հայցողներին և փախստականներին սոցիալ-հոգեբանական աջակցության և առաջնայինիրավական խորհրդատվության տրամադրում, սահմանային վերահսկողության իրականացում, փախստականների ինտեգրմանը նպաստող գործունեություն ծավալում:  ՀԿԽԸ-ն ակտիվորեն մասնակցում է նաև Սեռով և գենդերովպայմանավորված բռնության կանխարգելմանը և դրա դեմ պայքարին: