Ինչ ենք անում
Առաջին օգնություն

Տարբեր արտակարգ իրավիճակներից և դժբախտ պատահարներից բնակչության խոցելիությունը նվազեցնելու նպատակով Հայկական Կարմիր խաչի ընկերությունն Առաջին օգնության (ԱՕ) գիտելիքներ և հմտություններ է ուսուցանում բնակչության տարբեր տարիքային և մասնագիտական խմբերին:

 

ՀԿԽԸ Առաջին օգնության ուսումնամեթոդական կենտրոնն իրականացնում է Եվրոպական խորհրդատվական կենտրոնի չափանիշներին համապատասխանող ԱՕ և Անվտանգ վարքագծի դաստիարակման դասընթացներ և սեմինարներ, ԱՕ սպասարկում զանգվածային միջոցառումների ժամանակ, ինչպես նաև ծրագրեր` ուղղված երեխաների անվտանգ վարքագծի դաստիարակմանը: